Agrimaster stelt een nieuwe generatie klepelmaaiers voor die gebouwd zijn volgens een nieuw bouw principe.  Dit is het resultaat van een jarenlange samenwerking met hoverniers, loonwerkers en testen in de verschillende domeinen.
Aan de nieuwe productie is ten opzichte van de vorige veel veranderd.

Ten eerste: Het gemulchte gras wordt nu achter de looprol uitgeworpen in plaats van ervoor.

Vervolgens: De zelfreinigende en verstelbare looprol met een grote diameter van 194 mm, draagt bij voor het optimaal gelijkmatig verdelen van het gemulchte gras.

Tot slotte: Door het nieuwe concept is er minder vermogen nodig. Door de vele testen heeft de klepelrotor die vervaardigd is uit hoogwaardig staal, een optimaal resultaat in domeinen zoals grasonderhoud, weideonderhoud, kreupelhout, struiken tot 8 cm ø, in fruitplantages en bij maïsstoppels.